Cursul prezintă o introducere elementară în studiul spectrului larg de relaţii internaţionale subiecţii cărora sunt statele şi organizaţiile internaţionale. Sistemul complex se axează pe studiul teoretic al principalelor instituţii astfel ca izvoarele, normele, principiile fundamentale, codificarea, subiecţii, recunoaşterea, neutralitatea, succesiunea statelor, populaţia, teritoriul de stat, răspunderea internaţională, mijloacele de soluţionare paşnică a diferendelor internaţionale. În cadrul cursului studenţii sunt familiarizaţi cu modalităţile realizării activităţii diplomatice ale statelor, încheierii şi executării tratatelor internaţionale, tehnicilor de delimitare a spaţiilor maritime, precum şi cu diverse regimuri juridice aplicabile spaţiului aerian, cosmic şi acvatic. Disciplina vizează de asemenea rezultatele cooperării statelor în domenii sensibile ca protecţia mediului ambiant, prevenirea şi combaterea infracţiunilor internaţionale şi protecţia dimensiunii umane în timpul conflictelor armate.

Ciclul de studii:                      licenţă, anul II, semestrul 3
Tip de curs:                            obligatoriu
Nr. de credite ECTS:              6